Program

Vyriešme naše každodenné problémy
1. Výstavba 2 nových parkovacích domov na pozemkoch Hlavného mesta (jeden parkovací dom pre obyvateľov bez trvalého pobytu, jeden pre obyvateľov s trvalým pobytom, strážený kamerovým systémom)
2. Parkovacia veža pre bicykle na stanici vlakov DNV
3. Zakúpenie vlastného vysávaču pre MČ na psie exkrementy
4. Systém spolupráce s mestskou políciou – obchôdzkári na elektrických kolobežkách (zníženie kriminality na úroveň rakúskeho štandardu)
5. Vybudovanie 3D prechodov s osvetlením, bezplatná distribúcia reflexných prvkov
6. Rozšírenie cesty smerom z Bory Mall z jednoprúdovej na dvojprúdovú
7. Ako najvzdialenejšia mestská časť od centra budeme žiadať od Dopravného podniku tie najmodernejšie a veľkobjemové autobusy
8. Podpora separovaného odpadu – zakúpenie štvorkomorových košov (papier, sklo, plast a komunálny odpad), vybudovanie veľkokapacitných podzemných kontajnerov na separovaný zber podľa vzoru MČ – Vrakuňa
9. Jeden krát týždenne „Raňajky so starostom“ kde môžu prísť obyvatelia s novinkami a problémami
10. Zavedenie NON-STOP telefonickej linky na úrad, i letnú a zimnú údržbu
11. Vybudovanie turistickej info kancelárie, kde turisti obdržia poukaz na 5 eur, ktorí môžu minúť na území MČ. Ten potom našim podnikateľom preplatíme.
12. Vybudovanie verejných toaliet
13. Vybudujeme agility areál pre psíkov podľa vzorov zo zahraničia
14. Rozšírime súčasný cintorín - po dohode s pánom farárom zameníme obecný pozemok, aby mohlo prísť k rozšíreniu cintorína a zároveň rozšírime časť cintorína o ekologické pochovávanie, ktoré je bežné napríklad v Holandsku (popol zosnulého sa zmieša s hlinou a semienkom stromu a keď strom vyrastie označí sa tabuľkou s menom nášho zosnulého)
15. Vybudujeme cintorín pre domácich miláčikov
16. Zabezpečenie dodávkového auta s vodičom pre obyvateľov MČ raz ročne, ktoré bude vyvážať veľkoobjemový odpad na skládku
17. Každoročne 1. Mája budeme rozdávať obyvateľom muškáty, aby naša MČ rozkvitla

Pracujme na budovaní modernej Devínskej
18. Nízka energetická náročnosť školských budov, materské školy s nulovou spotrebou energie - čerpanie eurofondov z kvót čistá energia
19. Vybudovanie technologických parkov,
20. Smart verejné osvetlenie v celej mestskej časti
21. Zelená mestská časť 21. Storočia – vybudovanie parku Európa s drevinami a kríkmi z 28 krajín EÚ, dobudovanie náučných chodníkov na území mestskej časti
22. Odporučenie farieb na fasády bytových domov pri zatepľovaní pre dosiahnutie estetičnosti MČ
23. Internetové pripojenie všade a zdarma plánované pokrytie MČ cca 85%
24. Zavedenie dňa bez áut, každý rok druhú septembrovú nedeľu, kedy vzdáme hold životnému prostrediu. Súčasne sa zameriame na zdravý životný štýl a každý obyvateľ DNV si bude môcť zdarma zmerať tlak, cukor a pod.

Podporme naše deti a mládež
25. Prehĺbenie spolupráce základných škôl v mestskej časti so Schlosshof – stáže na rakúskych základných školách
26. Každý malý obyvateľ MČ bude vedieť plávať a korčuľovať – vybudovanie plavárne a zimného štadióna (teplo z chladiarne bude ohrievať vodu v bazéne)
27. Detský sen - najväčšie detské ihrisko v Bratislave vybudujeme v spolupráci s Volkswagenom
28. Vybudovanie detského dopravného ihriska
29. Na konci školského roka organizácia olympiád pre materské a základné školy
30. Detské ihriská oplotíme a zamedzíme vstupu psov
31. Vzhľadom na náš blízky vzťah k Chorvátom bude mestská časť organizovať letný tábor v Chorvátsku, na ktorý finančne prispeje
32. Každoročne navštívi základné školy stomatológ a vykoná u detí preventívnu prehliadku a následnú liečbu
33. Každé dieťa od 3 rokov v MČ bude mať garantované miesto v materskej škole
34. Podpora miestneho futbalového klubu

boy-learning-to-ride-his-bikejpg

Buďme sociálne spravodliví
35. Taxi služba pre seniorov a ľudí zo zníženou mobilitou (dovoz, odvoz k lekárovi)
36. Projekt „Dobro v našom srdci“ v predvianočnom období – ľudia s horšími sociálnymi podmienkami si môžu želať drobný dar od „Ježiška“ a občania s dobrým srdcom im tento darček zadovážia.
37. V spolupráci s BSK dobudujeme stredisko zdravotných služieb a rozšírime počty lekárov- špecialistov
38. Občan DNV bude mať jeden krát za 4 roky kompletnú preventívnu prehliadku zdarma
39. Medzigeneračný projekt „Z rozprávky do rozprávky“ – prehĺbenie vzťahov medzi generáciami, seniori budú predčítavať rozprávky deťom v materských školách
40. Vybudovanie domu sociálnych služieb pre seniorov, aby bolo o našich rodičov a starých rodičov postarané v komfortnom prostredí s lekárskou starostlivosťou.

talkjpg

Zabávajme sa a šírme kultúru
41. Nedeľné promenádne koncerty
42. Spoločná oslava Silvestra s prípitkom a kultúrnym programom
43. Každoročné privítanie Martina na bielom koni s lampiónovým sprievodom a detskými súťažami
44. Divadelné predstavenia jeden krát do mesiaca pre deti, obyvateľov i seniorov v MČ
45. Letné kino – filmy zo slovenskej i svetovej klasiky s piknikovým kufríkom počas letných mesiacov každý týždeň
46. Jeden krát ročne kultúrny festival „Október fest“, kde sa odprezentujú kultúrne zručnosti a talent našich detí
47. Rozšírenie služieb knižnice o zážitkové čítanie, kedy raz do mesiaca bude čítať vybranú knihu známy umelec.
48. Súťaž „Najkrajší pes DNV“, vrátane odbornej prednášky a konzultácie s veterinárom