Kto som

Moje meno je Peter Hanulík a som rodený bratislavčan. Rodičia - vysokoškolskí učitelia pochádzali z Oravy. Som  ženatý, mám dve deti Tomáša a Sáru. Som vášnivým tenistom. 

Do komunálnej politiky som vstúpil v roku 2001 a to do Strany demokratickej ľavice. Na jej kandidátke a neskôr na kandidátke Smeru som sa stal viacnásobným komunálnym poslancom. V súčasnosti nie som členom žiadnej politickej strany. Ktokoľvek si pozrie moje vystúpenia, robotu na úrovni mestských častí, ako aj mesta samotného, uvidí, že som sa vždy snažil o riešenia, ktoré nikdy neboli extrémne, skôr som človek dohody. Vedel som si vypočuť názory všetkých zainteresovaných a konal som v snahe o kompromis. Každé z mojich rozhodnutí bolo vykonané nezištne a s najlepším vedomím a svedomím. Nemám žiadnu korupčnú kauzu ani som sa nikdy nepriživoval na verejných financiách. Môj štít je čistý.

Čo sa týka mojich profesných skúseností, pracujem, ako projektant v oblasti obnoviteľných zrojov, čo som aj vyštudoval ana technickej univerzite – stavebná fakulta špecializácia pozemné stavby, v minulosti som bol zivnostník, pracoval som na krajskom úrade životného prostredia, potom som bol prednosta obvodneho úradu životného prostredia v Bratislave a v dobe minulej som pracoval v Stavebnom bytovom družstve. Po tom ako som poslancoval v Dúbravke, ponúkam svoje schopnosti DNV. Moje dlhoročné skúsenosti a hlavne viziu modernej mestskej časti 21. storočia so všetkými vymoženonostiami techniky, a s dôrazom na životné prostredie budúcnosti. V komunálnej politike chcem všetky tieto plány pretaviť do kandidatúry na starostu mestskej časti. Chcem byt vždy kde ma bude trebaa budem lepší priateľ v núdzi, ako 500 nedefinovateľnych priatelov na facebooku.

Čo sa mi pre Bratislavu podarilo urobiť? Výrazne som prispel k zachovaniu školských areálov, aby naďalej slúžili na šport a rekreáciu všetkým obyvateľom. Bol som v začiatkoch rozšírenia separovaného zberu. Aj mojou snahou bolo vybudovanie viacero športových areálov. Prispel som k urýchleniu obnovy vozového parku v dopravnom podniku. Mnohé moje návrhy, ktoré mali priniesť ovocie až o pár rokov sa však nestretli vždy s pochopenim a tak nové elektrobusy, nové typy moderných kontajnerov sa začali objavovať až v tomto obdobi. Chcem presadzovať riešenia modernej doby a životného štýlu, kde na prvom mieste sú zdravé a vzdelané deti a spokojní dospelí s veľmi slušnou lokálnou zdravotnou starostlivosťou. Taktiež k zdraviu zaraďujem bezpečnosť, kde je mojim cieľom dosiahnuť nulovú kriminalitu a vysokú osobnú bezpečnosť. Chcem námestie, parky a hlavne pohodu, aby sa DNV viac podobala na rakúskych susedov, aby kvalita života výraze stúpla.